Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków
ewa.okon-horodynska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 58 11, +48 12 664 58 57

Wykłady dla studentów
Wykłady - administracja

Działalność naukowa

 • Ekonomia,
 • gospodarka kreatywna,
 • ekonomia i polityka innowacji,
 • zarządzanie innowacjami,
 • foresight

Działalność dydaktyczna

Makroekonomia, innowacje i polityka innowacji, seminarium magisterskie, seminarium doktorskie

Wybrane publikacje

 1. Role of the Foresight Projects in the Research on Competences for the Future, Transformations in Business & Economics, JEL, JCR, 25 May, 2010
 2. Building the Polish Knowledge Based Economy.Basic Dilemmas In the Time of System Transition; In:Technological and Environmental Policy. Studies in Estearn European Though, (ed. G.Banse), No 5, Sigma Berlin, pp.275-303, 2007
 3. Wykorzystanie rezultatów badawczych foresightu przy wspomaganiu decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach, CHEMIK, miesięcznik naukowo-techniczny nr 6/2010, tom 64 s.440-452 (współautor: Andrzej M.J.Skulimowski), 2010
 4. Edukacja dla innowacji, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1/31/2008, s.34-54, 2008
 5. What about the Polish Innovation Policy and Knowledge Based Economy Building in Time of System Transition; in: Business Interaction in Local Economies, (ed.M.Kozłowski, A.Kacprzyk), COPE, Wilkes –Beijing, 2006, s.141-167,
 6. Foresight - identification of science and technology priorities of economic development – the case of Poland, In: Knowledge and innovation processes in Central and East European economies (ed. K.Piech), pp.123-146
 7. Trends in the development of competences for the innovative behavior – based on a survey conducted in four Polish municipalities, COPE, Honolulu 2010,
 8. Foresight kadr – czy wymusi kształcenie dla innowacji?, W: Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych,(ed.). P.Kawalec, P.Lipski, KUL, Lublin, (s.59-85)
 9. Problem ładu instytucjonalnego w wyzwalaniu przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, W:Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki (red. E.Okoń-Horodyńska), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, s.27-61
 10. Globalizacja a określanie przyszłości rozwoju gospodarki narodowej, w: Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, Studia Ekonomiczne IEiZ, (red. E.Okoń-Horodyńska), UJ, Kraków 2007, s.43-59
 11. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie (współautorzy:D.Kasprzycki, A.Matczewski, M.du Vall, R.Wisła),UJ, Kraków – Warszawa 2008 (monografia sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki),
 12. Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?(współautor: S.Kwiatkowski), (U.Płowiec red.) UZUPEŁNIĆ;Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2007
 13. Foresight w określaniu przyszłości rozwoju gospodarki narodowej, Wiadomości Statystyczne, t.55, 2007