Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Kierownik Katedry Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków
anna.zabkowicz@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 56 70

Działalność naukowa

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz prowadzi badania w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych, polityki społecznej i gospodarczej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej, politycznej i emerytalnej.

Działalność dydaktyczna

Aktualnie prowadzi wykłady z dziedziny finansów publicznych i polityki gospodarczej, według nowego planu studiów – także wykład ekonomii instytucjonalnej.  Wykładała na studiach podyplomowych (MBA) i doktoranckich (w tym EDBA), m.in. w oparciu o case studies Harvard Business School. Prowadziła kurs dla studentów programu Erasmus+ „Economic policies and cases”.

Wybrane publikacje

Publikuje głównie w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym. Do jej ważniejszych publikacji należą:

 1. Instytucje: między mechanizmem rynkowym i mechanizmami władzy, Ekonomista nr 2, 2019
 2. Zrozumieć kapitalizm - podejście ewolucyjno-instytucjonalne, (red.) Anna Ząbkowicz, Maciej Miszewski, Paweł Chmielnicki, Sławomir Czech, Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec-Kraków 2018
 3. Polityka gospodarcza a teoria ekonomii i polityka, w:, „Współczesna polityka gospodarcza. Zarys problematyki”, red. J.Stacewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 4. The contemporary state and interests.A framework of analysis. (współautor S.Czech), in: Institutionalist Perspectives on Development -  A Multidisciplinary Approach, editor(s) name(s): Spyros Vliamos and Michel S. Zouboulakis (eds.), Palgrave Studies in Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Growth,  2018
 5. Revisiting conventional wisdom: Does financialisation leave sovereigns subordinated? (współautor S.Czech), Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo 2016 no 47: 77-90
 6. A Paradox of reforming pensions in Poland, Equilibrium 2016, volume 11 issue 3: 585-604, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.026 http://economic-policy.pl/index.php/journal-issues/current
 7. Institutional interests and institutional change. Poland on the second wave of pension reforms, Equilibrium 2014, Volume 9 issue 4, pp.47-64
 8. Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, p.red. M.Goryni i S.Rudolfa, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2014, s.128-145
 9. Kontrolowana liberalizacja versus niechęć do konkurencji na przykładzie rynku usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej(współautor Jerzy Ząbkowicz), „Ekonomia", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013 nr 4(25), s.210-227
 10. Governance, government, and economic policies w: red. B.Klimczak "Ekonomia Economics", Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, no 3(15), s. 46 – 57
 11. Ewolucja celu władzy monetarnej. Przypadek Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, w: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, red. J.Stacewicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 83, Warszawa 2010, s. 99-124
 12. Wzrost znaczenia dochodów z operacji finansowych w korporacjach nie-finansowych (financialization) - kontekst instytucjonalny, Organizacja i Kierowanie, nr 2(136)/2009, s.25-40
 13. Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne, Ekonomista, nr 4/2009, s.517-529
 14. Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 176 s.
 15. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista (dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), nr 6, 2003, s.795-824
 16. Globalizacja, regionalizacja i przegięcie deflacyjne polityki makroekonomicznej, Bank i Kredyt, nr 2, luty 2003
 17. Lectures on Economic Policies and Cases, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Verbinum, Warszawa 2002, 104 s.
 18. 2002 Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm gospodarczy i sztuka kompromisu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 220 s.

Inne informacje

 • Jest absolwentką 67 edycji programu Program for Management Development w Harvard Business School, stypendystką i visiting fellow w University of Sussex oraz w University of Cambridge oraz stypendystką DAAD.
 • Pełni społecznie funkcję przewodniczącej rady naukowej ogólnopolskiego stowarzyszenia akademickiego Forum Myśli Instytucjonalnej.