mgr Anna Jurczak

Działalność naukowa

 • Zarządzanie różnorodnością
 • Czynniki psychologiczne wpływające na kształtowanie kompetencji organizacyjnych
 • Psychologia pracy i organizacji

Działalność dydaktyczna

 • Trening Interpersonalny i adaptacyjny
 • Trening Asertywności
 • Metodyka pracy szkoleniowej

Publikacje

 1. A. Jurczak, Relacje między stylem wychowania w rodzinie a stylem zarządzania w firmie, „Wychowanie w Rodzinie. Family Upbringing”, tom XX 1/2019, 95-115. (10 punktów, lista B).
 2. A. Jurczak, Obraz dziecka zdolnego jako jednostki problematycznej we współczesnej edukacji., „Czasopismo Naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, 2019, 1(13), 121-136. (6 punktów, lista B).
 3. Ogrody Nauki i Sztuki, Wyuczona bezradność człowieka a jego rola w organizacji, nr 2019 (9), s. 178-188. (5 punktów, lista B).
 4. Ogrody Nauki i Sztuki, Przywództwo edukacyjne wśród dyrektorów szkół podstawowych w województwie małopolskim i mazowieckim, nr 2018 (8), s. 338-358. (5 punktów, lista B).
 5. A. Jurczak, Przedszkola całodobowe – wybawienie dla rodziców czy pogrążenia ich w biegu za karierą?, „Czasopismo Naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
  w Krakowie”, 2018, 1(11), 167-176. (6 punktów, lista B).
 6. A. Jurczak, Nauczyciel i uczeń w konfrontacji z rzeczywistością mediów oraz cyfryzacji, „Czasopismo Naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”,
  2018, 2(12), 121-130. (6 punktów, lista B).
 7. Jurczak, Edukacja domowa — nowy czy stary styl kształcenia?, w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXX, K. Dormus (red.), Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
  Narodowej w Krakowie, 2017, 190-201. (6 punktów, lista B).
 8. A. Jurczak, Szkoła jako organizacja ucząca się w dobie reform oświatowych, w: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, tom VI, K. Dormus (red.), Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2017, 43-56. (5 punktów, lista B).
 9. Ogrody Nauki i Sztuki, Stany Ja wg Erica Berna a postawa nauczycieli względem uczniów, nr 2017 (7), s. 275-288. (5 punktów, lista B).
 10. A. Jurczak, Kognitywizm w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, „Czasopismo Naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, 2016, 2(8), 37-50. (6 punktów, lista B).
 11. A. Yurchak, U.Solinska, Профессиональное выгорание учителя и его последствия (tytuł artykułu), W: Проблеми сучасної психології Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Випуск 31. Ж.П.Вірна (red.), Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016, s. 427-440.
 12. A. Jurczak, Komunikacja niewerbalna nauczycieli a współczesna edukacja nauczycieli, „Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”,
  2016, 1(7), 133-145. . (6 punktów, lista B).
 13. A. Jurczak, Wzniosła idea a tragiczne skutki, czyli reforma dotycząca 6-latków, w: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, tom IV, K. Dormus (red.), Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2015, 133-143 strona. (5 punktów, lista B).
 14. A. Jurczak, Wartości wyznawane przez pracowników naukowych, „Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”, 2015, 2(6), 81-88.
  (6 punktów, lista B).

Kontakt

mgr Anna Jurczak

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Pokój
info wkrótce
Telefon
info wkrótce
Mail

ania.jurczak@uj.edu.pl

USOSweb