Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Zbliża się koniec Twoich studiów….

Coraz częściej myślisz  co dalej?

Jak poradzisz sobie na rynku pracy?

Czy zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności?

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza

studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyjątkiem CM UJ)

na 

bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

Rejestracja żetonowa na zajęcia realizowane w ramach w projektu będzie miała miejsce w dniach 21.02-08.03.2018r. przez system USOSweb.

W semestrze akademickim 2017/2018L oferujemy:


Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne:

 • Warsztaty z budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie "Twoje wejście na rynek pracy";
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej;
 • Warsztaty z budowania umiejętności współpracy w zespole;
 • Warsztaty z rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

 

Warsztaty rozwijające kompetencje analityczne:

 • Warsztaty z kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych;
 • Warsztaty z podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych;
 • Warsztaty z elastycznego myślenia i społecznego uczenia się.

 

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje informatyczne:

 • Warsztaty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy;
 • Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych;
 • Zajęcia projektowe z przetwarzanie informacji dla biznesu;
 • Zajęcia projektowe z przetwarzania informacji w programach kalkulacyjnych;
 • Zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej.

 

Zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe:

 • Kursy z autoprezentacji i efektywnego opracowywania materiałów zawodowych w językach obcych (angielski i niemiecki)

 

Kursy, warsztaty i szkolenia są prowadzone w terminach niekolidujących z terminami zajęć dydaktycznych.

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl oraz na Facebooku.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.03.01.00-00-K435/15-00

Data opublikowania: 28.09.2017
Osoba publikująca: Aneta Lipińska