Jan Jacko - office hours and lectures

Due to the situation, consultations - only through the Microsoft Teams platform until further notice. Further information: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Stopka.htm Lectures : updated credit conditions, materials, and videoconference data will be made available to students directly through the Pegaz system before classes.
Czytaj więcej o Jan Jacko - office hours and lectures »

Jan Jacko: konsultacje i wykłady

Ze względu na zaistniałą sytuację, konsultacje - tylko przez platformę Microsoft Teams do odwołania. Dalsze informacje: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Stopka.htm Wykłady: uaktualnione warunki zaliczenia, materiały i dane wideokonferencji będą udostępnione Studentom bezpośrednio przez system Pegaz przed zajęciami
Czytaj więcej o Jan Jacko: konsultacje i wykłady »

Dr A. Dyląg - odwołany dyżur

Szanowni Państwo, Odwołuję dzisiejszy dyżur i proszę o kontakt mailowy, serdecznie pozdrawiam Anna Dyląg
Czytaj więcej o Dr A. Dyląg - odwołany dyżur »

dr Janina Klima - dyżur i seminarium

Szanowni Państwo, w związku z Komunikatem Dziekana Wydziału ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dr Janina Klima odwołuje dyżur i seminarium.
Czytaj więcej o dr Janina Klima - dyżur i seminarium »

Prof. Barbara Kożuch - odwołanie zajęć

Szanowni Państwo, Pani Prof. Barbara Kożuch z powodu choroby odwołuje wszystkie swoje zajęcia w dn.10.03.2020 r.
Czytaj więcej o Prof. Barbara Kożuch - odwołanie zajęć »