Powrót

ogłoszenie w sprawie grup z języka angielskiego u Pani E.A.Bogusławskiej

W imieniu Pani E. A. Bogusławskiej bardzo prosimy, aby studenci studiów niestacjonarnych uczęszczali na zajęcia z języka angielskiego a przede wszystkim zaliczali sprawdziany w swoich grupach wg USOS. 

Jeśli komuś grupa się nie zgadza, bardzo prosimy zgłosić taki fakt do sekretariatu ds. studenckich.