Powrót

15.05. zmiana godziny e-zajęć z podstaw rachunkowości - st. stacj.

Szanowni Państwo, z uwagi na posiedzenie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego zmieniam godzinę naszych zajęć, po konsultacji z Państwem, na godzinę 8:00-9:45 w dn. 15.05.2020. Zapraszam tradycyjnie na MS TEAMS.