Ramowy program konferencji

27.03. 2017

miejsce obrad: Aula, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24

10.30 – 12.00

Rozpoczęcie konferencji
 

Sesja plenarna I Wystąpienia gości

12.00-12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

Sesja plenarna II

14.15-15.30

Zwiedzanie Muzeum UJ

15.30 – 16.30

Obiad

17.00-18.30

Sesja plenarna III

18.45

Przejazd autokarem do hotelu FERO EXPRESS, Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków

20.00

Uroczysta kolacja Hotel FERO EXPRESS

 

28.03.2017

Miejsce obrad: HOTEL FERO EXPRESS, Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków

9.00 – 10.30

Sesje równoległe

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa – wykwaterowanie

11.00-12.30

Sesje równoległe

12.30-13.00

Przerwa kawowa

12.30-14.00

Sesje równoległe - Panele praktyków

14.00-14.15

Zakończenie obrad

14.15-15.00

Obiad