Publikacja

Przyjmujemy oryginalne opracowania przygotowane w języku polskim lub angielskim.

 

Nadesłane na Konferencję referaty, które w wysokim stopniu spełniają kryteria naukowe, zostaną opublikowane w następujących czasopismach: 

  • „International Journal of Contemporary Management" – 14 punktów (teksty zgłoszone w języku angielskim); 
  • „Przedsiębiorczość i Zarządzanie" – 14 punktów (teksty zgłoszone w języku polskim).

 

Wydamy także monografie pokonferencyjne.