Obszary tematyczne

 1. Zarządzanie innowacjami.
 2. Modele biznesowe przedsiębiorstw, organizacji publicznych i pozarządowych.
 3. Otwarte innowacje, crowdsourcing.
 4. Współdziałanie międzyorganizacyjne.
 5. Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi.
 6. Twórczość i kreatywność w organizacjach.
 7. Zarządzanie wielokulturowe.
 8. Zarządzanie talentami.
 9. Zarządzanie wiedzą.
 10. Zaufanie organizacyjne.
 11. Duchowość w zarządzaniu.
 12. Zarządzanie emocjami.  
 13. Przedsiębiorczość społeczna i publiczna.
 14. Zarządzanie e-usługami.
 15. Zarządzanie zespołami wirtualnymi i rozproszonymi.
 16. Zarządzanie oparte na wartościach.
 17. Zarządzanie oparte na dowodach.
 18. Komunikowanie się w zespołach międzynarodowych.
 19. Zarządzanie wzornictwem (Design Management).
 20. Zarządzanie relacjami.

 

Otwarci jesteśmy także na inne zagadnienia mieszczące się w ogólnej problematyce konferencji.