Komitet Naukowy

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Szymon Cyfert – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Czakon - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG - Uniwersytet Gdański

dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr Mariantonietta Fiore - University of Foggia

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Adam Jabłoński, prof. WSB - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Andrzej Kozłowski, prof. WSP - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. Antoni Kożuch - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. Barbara Kożuch - Uniwersytet Jagielloński - Przewodnicząca

dr hab. Sławomir Magala, prof. UJ - Uniwersytet w Rotterdamie, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Barbara Mazur, prof. PL - Politechnika Lubelska

prof. dr hab. Bogdan Nogalski - Uniwersytet Gdański

dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Jerzy Rosiński - Uniwersytet Jagielloński

prof. dr Rimantas Stasys - Klajpeda University

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jolanta Szaban - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. dr Josu Takala - University of Vaasa

prof. dr hab. Istvan Takács – Obuda University

prof. dr hab. Katalin G. Takács – Obuda University

prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak - Uniwersytet Warszawski