Kalendarium konferencji

 

Termin do:

Działania

31.01.2017 r.


Zgłoszenie udziału w konferencji i nadesłanie abstraktów na adres sjungkonstanty@gmail.com
 

Karta zgłoszenia udziału w konferencji
 

7.02.2017 r.

Potwierdzenie przyjęcia tematu w ciągu 7 dni na bieżąco, w miarę napływu zgłoszeń.

28.02.2017 r.

Dokonanie opłaty konferencyjnej

27-28.03.2017 r.

KONFERENCJA

30.04 - 31.07.2017 r.

Nadsyłanie tekstów do publikacji