INNOWACYJNE INSTRUMENTY ZARZADZANIA ORGANIZACJAMI - 27–28.03.2017

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Komunikat 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT

 

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

 

„INNOWACYJNE INSTRUMENTY ZARZADZANIA ORGANIZACJAMI”

Aula, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24, 27–28.03.2017 r.

 

 

Konferencje organizowane przez Kwartalnik IJCM mają już swoją tradycję. W ramach upowszechniania nauki zorganizowano między innymi następujące konferencje naukowe:    “Contemporary Management Virtual Conference CM-2015” (2015), „Dylematy współczesnego zarządzania” (2013),  „Innowacyjność we współczesnym zarządzaniu” (2011).

Celem obecnej konferencji jest integracja środowiska naukowego badającego innowacyjne instrumenty zarządzania organizacjami, wymiana poglądów, prezentacja oraz dyskusja naukowa na temat kształtowania instrumentarium zarządzania organizacjami.

 

Szczegółowe cele konferencji to poznanie najnowszych badań w Polsce i na świecie obejmujących innowacyjne instrumentarium zarządzania; wymiana wiedzy i doświadczeń między praktykami i naukowcami w zakresie usprawniania zarządzania za pomocą innowacyjnych koncepcji, metodyk,

metod i technik zarządzania; upowszechnienie dorobku konferencyjnego w obiegu międzynarodowym i krajowym.

 

Obrady odbywać się będą w sesjach plenarnych i problemowych w języku polskim i angielskim.