Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

Kierownik

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Pracownicy

dr Zofia Łapniewska

dr Judyta Lubacha

Przedmiot działalności

Z perspektywy instytucjonalistycznej gospodarka rynkowa widziana jest jako aktywność koordynowana przez transakcje (contractual arrangements). W rezultacie racjonalne jednostki organizują swoją działalność gospodarczą dzięki rynkowi i firmie,  formom pośrednim oraz państwu. Instytucje to reguły, które rządzą oddziaływaniem zarówno między prywatnymi stronami jak między prywatnymi podmiotami i rządem. Firma rozpatrywana jest zatem w swoim środowisku instytucjonalnym, a kosztom transakcyjnym nadaje się kluczowe znaczenie, co odróżnia analizę instytucjonalną od nauk o zarządzaniu.

W miarę rozwoju zespołu badawczego zakres studiów będzie obejmował bardziej szczegółowe zagadnienia:

 • ekonomia polityczna i rzecznictwo interesów
 • koordynacja przez rynek i interwencjonizm
 • pomoc publiczna (w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw)
 • budowa jednolitego rynku UE
 • komparatystyka systemów
 • koszty transakcyjne w obszarze przedsiębiorczości (procesy założycielskie, wzrost firmy, generowanie innowacji)
 • struktury zarządzania: korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, sieci, skupiska przemysłowe - klastry (clusters), zarządzanie publiczne (regulacja, urząd publiczny i prywatyzacja)

Dydaktyka

Realizowane obecnie w Instytucie przedmioty nauczania to:

 • przedsiębiorczość i innowacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • polityka gospodarcza
 • finanse publiczne

Publikacje

Na stronach pracowników Katedry