Terminy posiedzeń Rady IEFIZ w roku akademickim 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 posiedzenia Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania odbywają się w następujących terminach:


23 października 2019 r.
11 grudnia 2019  r.
18 marca 2020 r.
27 maja 2020 r.

Posiedzenia Rady Instytutu rozpoczynają się o godzinie 12:30.