Skład Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania w kadencji 2016-2020

Przewodniczący

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Władze Instytutu

dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ - Dyrektor IEFiZ

dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ - z-ca dyrektora IEFiZ ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie

dr Małgorzata Kutera - z-ca dyrektora IEFiZ ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Prof. dr hab. Wojciech Czakon

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Prof. dr hab Barbara Kożuch                                     

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

Dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof UJ

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

Dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ - przedstawiciel Związków Zawodowych

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora

Dr Anna Dyląg

Dr Aneta Lipińska

Dr Piotr Łasak

 

Przedstawiciele administracji, doktorantów i studentów

Mgr Monika Antoniuk-Gula

Ewa Glaudel

Mgr Elżbieta Tyrowicz

Mgr Joanna Bohatkiewicz

Anna Czernecka

Victoria Domagalska

Milena Furtak

Marta Kołomańska

Marcin Rychlak

Konrad Serafin

Sławomir Żyła