Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Janina Klima

Starszy wykładowca
Zakład Negocjacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.366, 30-348 Kraków
janina.klima@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 64

Działalność naukowa

Za główny przedmiot badań przyjęła: strukturę i mechanizmy funkcjonowania rynku w różnych systemach społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów marketingowych. Koncentruje się na problematyce doboru kryteriów oceny i zastosowania analizy SWOT do oceny prywatnych szkół biznesu. Równolegle zbiera i opracowuje materiały dotyczące rynku turystycznego w Polsce i jego perspektyw rozwojowych. Prowadzi też badania nad rynkiem towarów ekologicznych i ekoznaków na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Działalność dydaktyczna

 • Analiza rynku
 • Badania marketingowe
 • Marketing-podstawy
 • Marketing II
 • Marketing bezpośredni
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie relacjami z klientem

Publikacje

Autorka kilkunastu opracowań z zakresu Marketingu.
Do ważniejszych z nich należą:

 • Marketing jako przedmiot nauczania i jego związki z praktyką gospodarczą, Zeszyty Naukowe PSB (1998)
 • Znaczenie opakowań w strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe PSB (1997), Dyskusja nad rolą kategorii towarowo-pieniężnych i mechanizmu rynkowego w teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe UJ (1995)
 • Efektywność gospodarowania w koncepcji W. Kantorowicza, W. Nowożyłowa i N. Kaleckiego [w:] Materiały i prace ISGN SPPiS (1991)
 • Ewolucja koncepcji i polityki cenowej, a rynkowe przeobrażenia gospodarki polskiej [w:] Problemy ekonomiczne (1990)