Jagiellonian Journal of Management

Jagiellonian Journal of Management jest anglojęzycznym czasopismem naukowym ukazującym się kwartalnie online od 2015 roku.

Tematyka czasopisma koncentruje się na problematyce współczesnego zarządzania w Polsce i na świecie. Na jego łamach naukowcy, badacze i praktycy podejmują dyskusje dotyczące:

  • rozwoju i wyników stosowania nowoczesnych koncepcji, metod i narzędzi zarządzania,
  • dziedzinowych problemów zarządzania (w tym marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi),
  • strategii i procesów zarządzania w organizacjach z różnych sektorów.

Jagiellonian Journal of Management realizując misję wymiany i integracji poglądów:

  • nie pobiera opłat od Autorów
  • oferuje teksty w otwartym dostępie w Internecie (open access)
  • w procedurze recenzyjnej przestrzega standardów etycznych zalecanych przez COPE
  • dba o upowszechnianie artykułów poprzez obecność w bazach danych.

 

Zapraszamy do lektury artykułów i zgłaszania tekstów do publikacji w Jagiellonian Journal of Management.

Kontakt

Strona czasopisma Jagiellonian Journal of Management na portalu www.ejournals.eu

Redakcja: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Email: jjm@uj.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków