Sylabusy przedmiotów prowadzonych w IEFiZ

Sylabusy przedmiotów prowadzonych w IEiZ znajdują się w aplikacji Sylabusy UJ.