Zakład Globalizacji i Integracji Ekonomicznej

Kierownik

Pracownicy

dr Małgorzata Kutera - adiunkt

dr Piotr Łasak – adiunkt

dr Mariusz Trojak – adiunkt

mgr Wojciech Sadkowski - asystent

mgr Alicja Szyszko - asystent

Przedmiot działalności

Celem Zakładu jest prowadzenie badań i wykładów obejmujących analizę procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej, m. in. handlu międzynarodowym, finansach międzynarodowych, korporacjach transnarodowych. Szczególną uwagę poświęca się badaniom procesu globalizacji i jego wpływu na rozwój poszczególnych regionów i krajów, w tym gospodarki Polski. Analizy dotyczą mechanizmów i wyzwań związanych z uczestnictwem w procesach regionalnej integracji w różnych częściach świata oraz warunków dostosowań do globalizacji. Obecnie badania pracowników Zakładu koncentrują się m. in. na: globalnym kryzysie finansowym i jego skutkach, polityce wychodzenia z kryzysu oraz reformach rynku finansowego w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej a także reformach międzynarodowych instytucji (m. in. WTO, IMF).

Publikacje

Publikacja Zakładu: "Nowa globalna architektura finansowa: w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego" pod redakcją prof. Barbary Liberskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz publikacji pracowników Zakładu znajduje się w profilach pracowników.

Dydaktyka

Przedmioty i wykłady w ramach specjalizacji Ekonomia międzynarodowa:

Globalizacja, Ekonomia międzynarodowa, Kryzysy finansowe i walutowe, Rynki finansowe UE i USA, Finanse międzynarodowe i Działalność instytucji międzynarodowych.

Kontakt

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Pokój
2.340
Telefon
664 56 96
USOSweb