Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kierownik

Prof. dr hab. Barbara Kożuch

Pracownicy

dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

Przedmiot działalności

Badania naukowe pracowników Katedry koncentrują na szeroko pojętych zagadnieniach dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach. Przedmiotem ich szczególnej eksploracji teoretyczno-praktycznej pozostają: efektywność organizacyjna i sposoby jej osiągania w różnych warunkach gospodarowania i w różnych w kontekstach, np. w zarządzaniu publicznym, w zarządzaniu międzykulturowym, w zarządzaniu zasobami ludzkimi; zarządzanie strategiczne uniwersytetem i w uniwersytecie, ocena kompetencji nauczycieli akademickich, kształtowanie ścieżek zawodowych nauczycieli akademickich, restrukturyzacja instytucji szkolnictwa wyższego; zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach, restrukturyzacji zatrudnienia, zarządzanie kompetencjami, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy w Polsce i UE; zarządzanie różnorodnością, zachowania organizacyjne, przywództwo, dysfunkcje w procesie zarządzania ludźmi, wirtualizacja przestrzeni biznesowej i jej implikacje dla zarządzania.

Publikacje

Szczegółowa charakterystyka sylwetek poszczególnych pracowników Katedry wraz z wykazem ich publikacji została zamieszczona w indywidualnych profilach naukowych.

Dydaktyka

 • Academic Teaching  
 • Budowanie relacji mistrz-uczeń
 • Cross-Cultural Approach
 • Doradztwo personalne
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Efektywność i koszty pracy
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim  
 • International Management   
 • Human Resource Management 
 • Master Seminar
 • Metody podejmowania decyzji
 • Motywowanie i wynagradzanie
 • Ocena i rozwój kompetencji pracowników
 • Perswazja i wpływ społeczny
 • Podstawowe kwestie ZZL
 • Stosunki pracy w UE
 • Zachowana organizacyjne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi II
 • Zarządzanie zespołami