Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu

Kierownik

Wakat

Pracownicy

Wakat

 

Współpracownicy:

 • dr Agnieszka Kister – doktor n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu (UJ), Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcin Kęsy – doktor n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu (UJ), Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • dr Piotr Karniej – doktor n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu (UJ), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr Iwona Mazur – Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
 • dr Leszek Michalczyk - dr n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt (Zakład Ekonomii, Zarządzania i Marketingu - Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej) oraz główny księgowy grupy kapitalowej Agrochemik (Bochnia - Brzesko - Nowy Sącz)

Przedmiot działalności

Działalność naukowa Katedry związana jest z pracami w dziedzinie zarządzania firmą, organizacji i zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, innowacji organizacyjnych w zarządzaniu szpitalami, kompetencji pracowników, oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej z wykorzystaniem doświadczeń organizacji rynkowych oraz wykorzystania technik i metod nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami. Odrębnym nurtem naukowym Katedry są badania prowadzone w ramach Działalności Statutowej Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Badań Własnych pracowników Katedry z zakresu zarządzania logistycznego procesem obsługi klienta, organizacyjnych uwarunkowań absorpcji wiedzy w relacjach przedsiębiorstw z dostawcami, zarządzania wiedzą w organizacji oraz w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej „Zapewnienie jakości kształcenia na studiach wyższych".

W ramach działalności naukowej Katedry funkcjonuje Zespół Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami - „Avicenna", w którego skład wchodzą:

 • prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski – Uniwersytet Jagielloński (kierownik Zespołu), Prof. Docteur d'Etat en Sciences de Gestion, Universite Paris 13
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. HDR en Sciences de Gestion Camal Gallouj – Universite Paris 13
 • prof. HDR en Sciences de Gestion Didier Castiel – Universite Paris 13
 • prof. dr hab. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk – lekarz specjalista chirurg, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr Monika Jedynak – doktor n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu (UJ), Uniwersytet Jagielloński
 • dr Agnieszka Kister – doktor n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu (UJ), Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcin Kęsy – doktor n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu (UJ), Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • dr Piotr Karniej – doktor n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu (UJ), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr Iwona Mazur – Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
 • dr Leszek Michalczyk - dr n. ekon. w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt (Zakład Ekonomii, Zarządzania i Marketingu - Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej) oraz główny księgowy grupy kapitalowej Agrochemik (Bochnia - Brzesko - Nowy Sącz)
 • Barbara Korzeniowska - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, magister zarządzania, Z-ca Dyrektora Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, doktorantka UJ

  Atutem członków zespołu „Avicenna" jest ich bogate doświadczenie praktyczne w obszarze organizacji i zarządzania, które stanowi podstawę nie tylko dla wysokiego poziomu kształcenia, ale także znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanych programach badawczych.

Realizowane projekty badawcze

 1. Reorganizacja rachunku kosztów na potrzeby zarządzania szpitalem, nr NN113 047335, kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski
 2. Badanie zapotrzebowania na wiedzę menedżerską personelu medycznego polskich szpitali, nr NN115 011839, kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Publikacje

Członkowie Zespołu „Avicenna" są autorami lub współautorami następujących publikacji z dziedziny zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej:

 1. Zarządzanie szpitalem – kompendium menedżera, wydanie wspólne AM we  Wrocławiu, Universite Paris 13, Wrocław 2005
 2. Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 3. Organizacja i zarządzanie szpitalami, Wyd. UJ, Kraków 2009
 4. Cost organization and management of hospitals, Jagiellonian University Press, Kraków 2010
 5. Stępniewski J., et al., Dictionnaire de comptabilité et de gestion en 10 langues: allemand, anglaise, bulgare, français, grec, polonais, russe, slovaque, tchèque, ukrainien, Édition de la Gestion, Paris 2010
 6. Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry:

 • Zarządzanie Wiedzą, na wszystkich specjalnościach na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Marketing – Podstawy, na wszystkich specjalnościach na kierunku studiów Zarządzanie w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjat), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Marketing Międzynarodowy, na wszystkich specjalnościach na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM), stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz na specjalności Ekonomia Międzynarodowa na kierunku studiów Ekonomia w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjat), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Marketing w Handlu i Usługach, na specjalnościach Zarządzanie Firmą i Zarządzanie Międzynarodowe na kierunku studiów Zarządzanie w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjat), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Marketing II, na specjalności Marketing i Logistyka na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM) niestacjonarnych,
 • Marketing Bezpośredni, na specjalności Marketing i Logistyka na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM) niestacjonarnych,
 • Zarządzanie Relacjami z Klientami, na specjalności Marketing i Logistyka na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM) niestacjonarnych,
 • Analiza Rynku, na wszystkich specjalnościach na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Instytucje Rynkowe, na wszystkich specjalnościach na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Zarządzanie Logistyką, na specjalnościach Zarządzanie Firmą i Zarządzanie Międzynarodowe na kierunku studiów Zarządzanie w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjat), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Logistyka, na specjalnościach Marketing i Logistyka oraz Zarządzanie i Doradztwo Gospodarcze na kierunku studiów Zarządzanie w ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM), stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • Logistyka międzynarodowa, na specjalności Marketing i Logistyka, na kierunku Zarządzanie ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM) niestacjonarnych,
 • Rynek usług logistycznych, na specjalności Marketing i Logistyka, na kierunku Zarządzanie ramach uzupełniających studiów magisterskich (SUM) niestacjonarnych
  W katedrze prowadzone są również seminaria dyplomowe oraz magisterskie z zakresu wszystkich specjalności na kierunku studiów Zarządzanie, w ramach studiów pierwszego stopnia (licencjat) oraz uzupełniających studiów magisterskich (SUM), stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kontakt

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Pokój
Mail
USOSweb