Katedra Organizacji i Zarządzania

Kierownik

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Pracownicy

W Katedrze zatrudniony jest pięcioosobowy zespół:

prof. dr hab. Zbigniew Makieła - kierownik Katedry

dr Michał Baran – adiunkt

dr Magdalena Stuss – adiunkt

dr Anna Sławik - asystent z dr

dr Natalia Dudzińska-Korczak – starszy wykładowca

Cele, zadania, przedmiot działalności

Cele działalności Katedry:

 • badania naukowe ukierunkowane na problematykę współczesnego zarządzania,  w szczególności na rozwój teoretycznych i metodologicznych podstaw zarządzania strategicznego w powiązaniu z innowacyjnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem, miastem i regionem, zarządzania innowacjami,
 • dbałość o awans i rozwój naukowy pracowników Katedry,
 • doskonalenie procesu dydaktycznego realizowanego przez pracowników Katedry,
 • dbałość o rozwój współpracy naukowej z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, nawiązanie współpracy z podmiotami sektora praktyki gospodarczej.

Pracownicy Katedry są autorami licznych opracowań, których tematyka związana jest z obszarami ich zainteresowań naukowych. Na szczególne uwzględnienie zasługuje wiele monografii oraz artykułów publikowanych w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry obejmuje przedmioty z dziedziny organizacji i zarządzania, wykładane na kierunkach prowadzonych w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną kadra Katedry Organizacji i Zarządzania aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych oraz pełni różne funkcje administracyjne na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych

Głównymi kierunkami badań naukowych pracowników Katedry jest problematyka:

 • zarządzania innowacjami i przedsiębiorczością,

 • zarządzanie wiedzą,

 • zarządzania organizacjami, przedsiębiorstwem,

 • współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem,

 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się zagadnienia związane z takimi kwestiami, jak:

 • zarządzanie strategiczne,

 • marketing przemysłowy,

 • zarządzanie wiedzą i technologiami,

 • projektowanie organizacji,

 • konstrukcje kapitałowe i powiązania gospodarcze,

 • zarządzanie informacjami,

 • procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach,

 • zarządzanie kapitałem ludzkim,

 • kształtowania i oceny efektywności kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach,

 • organizacje uczące się – organizacje wirtualne – organizacje inteligentne,

 • innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu podmiotowym, procesowym i organizacyjnym,

 • procesy  zarządzania w firmach globalnych,

 • procesy zarządzania w sektorze MSP,

 • źródła konkurencyjności przedsiębiorstw,

 • kierunki i formy współdziałania gospodarczego,

 • procesy rozwoju polskich ugrupowań gospodarczych,

 • aktywność konsolidacyjna przedsiębiorstw w polskiej i światowej gospodarce.

Realizowane projekty badawcze

Badania statutowe IEFiZ

Publikacje

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry:

 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie innowacjami
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Podstawy zarządzania
 • Nauki o organizacji
 • Koncepcje zarządzania
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie strategiczne I
 • Zarządzanie strategiczne II
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – podstawy
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Controlling personalny
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka regionalna
 • Związki i integracje przedsiębiorstw
 • Seminaria licencjackie
 • Seminaria magisterskie 

Kontakt

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Pokój

2.342

Telefon

+48 12 664 57 65

Mail

zbigniew.makiela@uj.edu.pl

iefiz@uj.edu.pl (w tytule: Katedra Organizacji i Zarządzania)