Wzorce strategii relacji z interesariuszami na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Fryzeł

Finansowanie: na podstawie decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5513/B/H03/2010/38

Realizacja: 29.03.2010 – 28.05.2011

Publikacje:


Fryzel B., 2011, Building stakeholder relations and corporate social responsibility, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hempshire, UK, New York, US