Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce z perspektywy ekonomicznej analizy prawa. Stan obecny i rekomendowany

Kierownik projektu: dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ
 
Finansowanie: Projekt finansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji nr DEC - 2012/07/B/HS4/02994
 
Realizacja: 08.07.2013 - 07.07.2015

zobacz również

Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/