Zespół badawczy

Mgr Maciej Grodzicki (kierownik projektu)

Ekonomista, asystent w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorant w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi badania w nurcie ekonomii ewolucyjnej i koncentruje się na problemach wzrostu gospodarczego, zmiany strukturalnej oraz konsekwencji włączenia gospodarek narodowych w globalne sieci produkcyjne.

Mgr Krzysztof Beck (wykonawca projektu)

Ekonomista, asystent w Katedrze Ekonomii Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Do zainteresowań badawczych autora należą teoria optymalnych obszarów walutowych oraz zagadnienie synchronizacji cykli koniunkturalnych i powiązanych z nią problemów polityki gospodarczej.

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski (opiekun naukowy)

Ekonomista, Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zobacz również

$y.getChild('grafika-lewa-alt').data

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/N/HS4/03077

Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/

Kierownik projektu: maciej.grodzicki@uj.edu.pl