NICE Academy Krakow 2018

NICE Academy Krakow 2018 "Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling" 5 – 8 września 2018 r., Instytut Ekonomii, Finansów I Zarządzania WZiKS UJ

NICE Academy Krakow 2018 jest inicjatywą w ramach regularnych spotkań organizowanych przez sieć NICE (Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe - http://nice-network.eu/nice/about/).

Akademia w dniach 5-8 września br. składa się z 15 warsztatów do wyboru oraz towarzyszącego seminarium European Society for Vocational Designing and Career Counseling (http://www.esvdc.org/), a także Narodowe Forum Doradztwa Kariery (http://www.nfdk.pl/) Wśród znamienitych gości, między innymi keynote speakerzy:

  • Jenny Bimrose, PhD, Warwick Institute for Employment Research (UK)
  • Mary McMahon, PhD, University of Queensland (Australia)
  • Christiane Schiersmann, PhD, University of Heidelberg (Germany)
  • Scott Solberg, PhD, Boston University (USA)

 

Prócz części międzynarodowej, planowany jest także dzień polski - z wystąpieniami polskich naukowców, doktorantów, osób zajmujących się doradztwem. Znamienici goście dnia polskiego to m.in. prof. Augustyn Bańka, prof. Piotr Jedynak, Antoni Wontorczyk, prof. Jerzy Rosiński i prof. Adam Biela. Polski dzień nie będzie objęty regularnymi opłatami za uczestnictwo w konferencji, a w zależności od pozyskanych sponsorów być może zupełnie nieodpłatny.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Akademii: http://www.nice-krakow2018.confer.uj.edu.pl/ i udziału w wydarzeniu!