Sekretariaty ds. studenckich

Informacje ogólne

WAŻNE!

OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REJESTRACJA przed wizytą w sekretariacie za pomocą aplikacji KALENDARZ (poniżej link)

KALENDARZ

Prosimy o zapoznanie się z godzinami przyjęć podanymi poniżej.

adres:

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Sekretariaty są czynne dla stron:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 9:30–13:30
piątek  -  dzień wewnętrzny

The secretariat is open to parties:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday in hours:  9:30-13:30
Friday - internal day

Dyżury sekretariatów dla studentów studiów niestacjonarnych

sobota 08:00-12:00  w terminach zgodnych z harmonogramami zjazdów

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

e-mail

POKÓJ

TELEFON

05.03.2022

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

dyżur zdalny

664-56-80

05.03.2022

mgr Danuta Szafarska

danuta.szafarska@uj.edu.pl

dyżur zdalny

664-56-82

12.03.2022

Iwona Mirek

iwona.mirek@uj.edu.pl

dyżur zdalny

664-55-71

12.03.2022

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

dyżur zdalny

664-57-77

19.03.2022

mgr Katarzyna Panna

katarzyna.panna@uj.edu.pl

2.329

664-55-52

19.03.2022

mgr Elżbieta Tyrowicz

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

26.03.2022

Iwona Mirek

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

26.03.2022

mgr Karolina Załuska

karolina.zaluska@uj.edu.pl

2.323

664-56-40

 

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE GODZIN DYŻURÓW

PLEASE OBSERVE THE DIRECTORS 'HOURS

 

OBSŁUGA STUDIÓW

SUPPORT FOR STUDIES

STUDIA I STOPNIA - licencjackie

KIERUNEK

TRYB, ROK STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO   STANOWISKO

e-mail

POKÓJ

TELEFON

(+48) 12

Ekonomia

stacjonarne

1, 2 i 3 rok

mgr  Katarzyna Panna
Samodzielny referent

katarzyna.panna@uj.edu.pl

 

2.329

664-55-52

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne i niestacjonarne

1, 2 i 3 rok

inż. Magdalena 

Niedzielska-Szewczyk
Główny specjalista

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

 

2.379

664-56-80

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

stacjonarne

1, 2 i 3 rok

mgr  Karolina Załuska
Samodzielny referent

karolina.zaluska@uj.edu.pl

 

2.323

664-56-40

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

niestacjonarne

1 rok

mgr Elżbieta Tyrowicz
Główny specjalista

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

niestacjonarne

2 rok

mgr  Karolina Załuska
Samodzielny referent

karolina.zaluska@uj.edu.pl

 

2.323

664-56-40

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

niestacjonarne

3 rok

mgr Elżbieta Tyrowicz
Główny specjalista

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

Zarządzanie międzynarodowe

program 

"Podwójny Dyplom"

stacjonarne

1, 2, 3 i 4 rok

mgr Danuta Szafarska
Specjalista

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

KIERUNEK

TRYB, ROK STUDIÓW

   IMIĘ I NAZWISKO   STANOWISKO

e-mail

POKÓJ

 TELEFON (+48) 12

Business and Finance Management

stacjonarne

1 rok

mgr Danuta Szafarska
Specjalista

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

Business and Finance Management

stacjonarne

2 rok

mgr  Katarzyna Panna
Samodzielny referent

katarzyna.panna@uj.edu.pl

 

2.329

664-55-52

Ekonomia

stacjonarne

1 i 2 rok

mgr  Katarzyna Panna
Samodzielny referent

katarzyna.panna@uj.edu.pl

 

2.329

664-55-52

Finanse i controlling

stacjonarne i niestacjonarne

1 i 2 rok

mgr Grzegorz Data
Starszy specjalista

grzegorz.data@uj.edu.pl

2.323

664-57-71

Marketing i logistyka

niestacjonarne

1 i 2 rok

Iwona Mirek
Starszy referent administracyjny

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

Rachunkowość i zarządzanie finansami

stacjonarne i niestacjonarne

1 i 2 rok

mgr Liliana Mroczkowska
Starszy specjalista

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

2.379

664-57-77

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu

stacjonarne i niestacjonarne

1 i 2 rok

mgr Urszula Czernik
Starszy specjalista

urszula.czernik@uj.edu.pl

2.329

664-55-72

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne

1 i 2 rok

Iwona Mirek
Starszy referent administracyjny

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

Zarządzanie zasobami ludzkimi

niestacjonarne

1 rok

mgr Grzegorz Data
Starszy specjalista

grzegorz.data@uj.edu.pl

2.323

664-57-71

Zarządzanie zasobami ludzkimi

niestacjonarne

2 rok

mgr Urszula Czernik
Starszy specjalista

urszula.czernik@uj.edu.pl

2.329

664-55-72

 

STUDIA PODYPLOMOWE

KIERUNEK

TRYB  STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

e-mail

POKÓJ

TELEFON

(+48) 12

Lean Management 

oraz Lean Office

niestacjonarne

mgr Danuta Szafarska
Specjalista

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

Public Relations

niestacjonarne

mgr Stanisława

Jung-Konstanty
Główny specjalista

s.jung-konstanty@uj.edu.pl

3.368

664-55-90

519 347 405

Zarządzanie i Audyt

niestacjonarne

Ewa Glaudel
Specjalista

ewa.glaudel@uj.edu.pl

2.375

664-57-79

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi

niestacjonarne 

mgr Elżbieta Tyrowicz
Główny specjalista

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

2.323

664-57-76