Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

W Instytucie powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

W Instytucie powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Dr Anna Sławik wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz najnowszą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, stworzyła aplikację webową MISS®, która dostarcza wskazówki, w jaki sposób myśleć o interesariuszach i jak wybrać tych, na których warto skupić swoja uwagę i zasoby.

MISS® to akronim od Metodology of Identification of Strategic Stakeholders. Metoda ta została przetestowana w różnych organizacjach oraz doceniona przez praktyków biznesu. Aplikacja MISS®, jako jedno z niewielu bezpłatnie dostępnych narzędzi na rynku, łączy podejście naukowe z praktyczną funkcjonalnością. Dzięki temu pomaga identyfikować najważniejszych interesariuszy, co przekłada się na poprawę jakości podejmowanych decyzji, minimalizację ryzyka oraz budowanie skutecznych i trwałych relacji. Narzędzie świetnie sprawdzi się też w badaniach naukowych, m.in. dotyczących percepcji interesariuszy w różnych organizacjach i projektach oraz jej wpływu na rezultaty wyborów strategicznych.

- MISS® to metoda analizowania interesariuszy, która pomaga organizacjom zidentyfikować te podmioty, które naprawdę mają znaczenie dla ich działalności i realizowanych projektów. Aplikacja w przystępny sposób prowadzi przez proces identyfikowania i priorytetyzacji interesariuszy, a także pozwala powiązać konkretnych interesariuszy z celami organizacji, aby lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa - mówi dr Anna Sławik, autorka innowacyjnego narzędzia.

Dr Anna Sławik w szczególności zachęca zarządzających startupami i początkujących przedsiębiorców do projektowania biznesu w taki sposób, aby generował wartość dla różnych grup interesariuszy. To z myślą o nich przygotowała animację prezentującą metodę MISS®, którą zamieściliśmy poniżej.

- W zasadzie są dwa czynniki warunkujące powodzenie startupów: pomysł biznesowy i wsparcie interesariuszy. Przy czym ten drugi ma decydujące znaczenie dla sukcesu firmy w długim okresie - dodaje.

Dr Anna Sławik prowadzi również konsultacje oraz dedykowane warsztaty z zakresu analizy interesariuszy, projektowania modeli biznesowych czy formułowania mierzalnych celów powiązanych z interesariuszami.

Prototyp aplikacji webowej został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim, a jej wersja przedwdrożeniowa ze środków Centrum Transferu Technologii CITTRU.

Bezpłatną aplikację MISS® można wypróbować na stronie miss.uj.edu.pl.

Video gallery
Recommended
Nowa publikacja "Widoczność w Czasie Rzeczywistym w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw: Teorie, Technologie i Wyzwania"

Nowa publikacja "Widoczność w Czasie Rzeczywistym w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw: Teorie, Technologie i Wyzwania"

Nowy kierunek studiów podyplomowych: Public Relations & Brand Management

Nowy kierunek studiów podyplomowych: Public Relations & Brand Management

Zaproszenie na promocję książki

Zaproszenie na promocję książki

Pierwsze Międzyuczelniane Warsztaty z Ekonomii Matematycznej

Pierwsze Międzyuczelniane Warsztaty z Ekonomii Matematycznej