Back

Zarządzanie Międzynarodowe, Społ. Odpow. Przeds. - zaliczenia

Uprzejmie przypominam, że osoby, które nie uzyskały zaliczenia w terminie zerowym, będą mogły to uczynić w sesji.Obowiązują terminy zgodne z organizacją roku akademickiego oraz zasady zaliczenia komunikowane wcześniej, m.in za pośrednictwem platformy Pegaz. Proszę o sprawdzanie harmonogramu sesji. Daty, które będą tam podane są NIEPRZEKRACZALNYMI TERMINAMI, w których należy wgrać pracę w wersji ostatecznej do platformy Pegaz. Studenci mogą dokonać prezentacji projektów wg zasad oraz w czasie podanym w harmonogramie. Prace, które w w/w podanych terminach będą wgrane w wersji roboczej, po upływie terminu zostaną potraktowane jako wersja ostateczna podlegająca ocenie. Prace wgrywane po terminie I będą oceniane w sesji poprawkowej.