Back

seminarium zaliczeniowe EKONOMIA, Prof. Ewa Okoń-Horodyńska

 

Kolejny termin seminarium  Pani Prof. Ewa Okoń-Horodyńska wyznacza na dzień  9 czerwca (wtorek) na g.15-16.30

Jest to seminarium zaliczeniowe, wiec obecność jest obowiązkowa.

Seminarium magisterskie Ekonomia będzie dostępne na platformie MS Teams;

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8c2b4d7d28194de29bf8ac94bb49c45b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=95164012-6497-4d92-88ca-b73a0427e81e&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb