Back

Prof. Piotr Jedynak - informacja dla seminarzystów

Bardzo proszę osoby zapisane na moje seminarium o kontakt mailowy, tak aby w czasie wsztrzymania kontaktu bezpośredniego, móc kontynuować pracę seminaryjną.