Sukces absolwenta Instytutu - mgra Sławomira Konopy

Serdecznie gratulujemy absolwentowi Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Panu mgrowi Sławomirowi Konopie, który został Laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę, ogłoszonego w ramach Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Gratulacje kierujemy również do promotor pracy magisterskiej, Pani dr hab. Marty Gancarczyk, prof. UJ, która sprawowała opiekę merytoryczną nad pracą.

https://www.prezydent.pl/kancelaria/rada-ds-przedsiebiorczosci/aktualnosci/art,28,konkurs-o-nagrode-rady-do-spraw-przedsiebiorczosci-przy-prezydencie-rp.html

 

Dyrekcja IEFiZ