AKTUALIZACJA [17.11.2021] COVID-19 - najważniejsze informacje

Zarządzenia/komunikaty Dziekana WZiKS UJ:

  • komunikat z dnia 8 października 2020 roku w sprawie: zasad i zaleceń dotyczących przebywania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w budynku WZiKS oraz obsługi studenta w okresie pandemii ---LINK---;
  • komunikat w sprawie: organizacji pracy Biblioteki Wydziałowej od 28 września 2020 r. ---LINK---;

Zarządzenia/komunikaty Rektora UJ:

  • komunikat nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nie dotyczy Collegium Medicum) ---LINK---;
  • komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum) ---LINK---;
  • komunikat nr 19 Rektora UJ z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: przywrócenia stacjonarnego trybu funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 14 czerwca 2021 roku (nie dotyczy Collegium Medicum) ---LINK---;
Data opublikowania: 01.04.2020
Osoba publikująca: Jurand Skrzypek