Powrót

XI Kongres Młodej Socjologii

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w XI Kongresie Młodej Socjologii, który odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2020 roku w Krakowie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Grodzka 52, Kraków).
Kongres Młodej Socjologii stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy_ek, reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych - socjologii, antropologii, etnologii, geografii, psychologii (stosowanej), politologii, prawa i innych, jeśli tylko naukowe rozważania mieszczą się w proponowanej tematyce Kongresu.  Głoszone przez nich referaty mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy i badaczki albo prezentację wyników badań uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich.
W tym roku po raz pierwszy konferencja będzie mieć charakter międzynarodowy. Zachęcamy do zgłaszania referatów w języku angielskim. Propozycje referatów można zgłaszać do 16 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania abstraktów znajdują się na stronie internetowej: https://kms.confer.uj.edu.pl/pl_PL/start ; https://kms.confer.uj.edu.pl/en_GB/start 

Obradom sesji będą towarzyszyły również warsztaty. Z uwagi na międzynarodowy wymiar wydarzenia będą one odbywać się w języku polskim i języku angielskim. W sprawie szczegółowych informacji na ten temat odsyłamy do strony internetowej: https://kms.confer.uj.edu.pl/pl_PL/warsztaty