Powrót

odwołane sobotnie zajęcia z 2 rokiem Ekonomii studiów niestacjonarnych.

Prof. T.Wawak odwołuje  zajęcia w dniu 17 marca -  najbliższa sobota, z 2-gim rokiem ekonomii studiów niestacjonarnych.

Zajęcia te zostana odrobione - termin zajęć i sala zostaną podane w późniejszym terminie.