Powrót

Jan Jacko: konsultacje i wykłady

Ze względu na zaistniałą sytuację, konsultacje - tylko przez platformę Microsoft Teams do odwołania. Dalsze informacje: http://jacko.econ.uj.edu.pl/INFO/Stopka.htm

Wykłady: uaktualnione warunki zaliczenia, materiały i dane wideokonferencji będą udostępnione Studentom bezpośrednio przez system Pegaz przed zajęciami